Vyhlášení voleb zástupců do školské rady

21.10.2015 • 

21. 10. 2015 Vyhlášení voleb zástupců nezletilých žáků do školské rady

 

Ředitel Základní školy M. Kudeříkové ve Strážnici oznamuje, že na základě školského zákona vyhlašuje volby zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady. Volby se uskuteční dne 24. listopadu 2015 od 14.00 do 17.00 v prostorách chodby v prvním patře budovy II. stupně. Volit mohou pouze zákonní zástupci nezletilých žáků uvedené školy. Členem školské rady se může stát každý občan zařazený na kandidátku, který je plně způsobilý k právním úkonům. Návrhy na kandidáty přijímá písemně ředitel školy nebo kancelář do pondělí 16. listopadu do 14.00 hodin. Ve volbách mohou být zvoleni dva zástupci do nové šestičlenné školské rady.

 

 

21. 10. 2015 Vyhlášení voleb zástupců pedagogických pracovníků do školské rady

 

Ředitel Základní školy M. Kudeříkové ve Strážnici oznamuje, že na základě školského zákona vyhlašuje volby zástupců pedagogických pracovníků do školské rady. Volby se uskuteční dne 23. listopadu 2015 od 13.00 do 15.00 v prostorách sborovny 2. stupně v prvním patře budovy 2. stupně. Volit mohou pouze pedagogičtí pracovníci školy. Členem školské rady se může stát každý občan zařazený na kandidátku, který je plně způsobilý k právním úkonům. Návrhy na kandidáty přijímá písemně ředitel školy nebo kancelář do pondělí 16. listopadu 2015 do 14.00 hodin. Ve volbách mohou být zvoleni dva zástupci do nové šestičlenné školské rady.


« zpět