Vyhlášení voleb zástupců nezletilých žáků do šk. rady

03.11.2014 • 

Ředitel Základní školy M. Kudeříkové ve Strážnici oznamuje, že na základě školského zákona vyhlašuje doplňkové volby zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady. Volby se uskuteční dne 2. prosince 2014 od 15.00 do 17.00 v prvním patře budovy 2. stupně. Volit mohou pouze zákonní zástupci nezletilých žáků základní školy. Členem školské rady se může stát každý občan zařazený na kandidátku, který je plně způsobilý k právním úkonům. Návrhy na kandidáty přijímá písemně ředitel školy nebo kancelář do pátku 21. listopadu do 15.00 hodin. Ve volbách může být rodiči zvolen jeden zástupce do šestičlenné školské rady.


« zpět