ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

09.04.2021 • 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 na Základní škole M. Kudeříkové, Strážnice, Příční 1365, p. o.

 

Zápis do 1. třídy proběhne od 1. 4. do 30. 4. 2021 distančně bez účasti dětí  a podle  § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, stačí podat (u dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a odkladů z roku 2020) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, nebo žádost o odklad povinné školní docházky  následujícími způsoby:

  1. 1.   do datové schránky školy (fg3mpjb) z datové schránky rodiče;
  2. 2.   na e-mail školy (podatelna@zsmkstr.cz) pouze e-mailem rodiče s uznávaným elektronickým podpisem (Nelze jen poslat prostý e-mail!);
  3. 3.   na adresu školy poštou: (ZŠ M. Kudeříkové, Příční 1365, 696 62 Strážnice);

Příjem úplných a kompletních žádostí zaslaných prostřednictvím datové schránky, e-mailem nebo poštou bude možný od 1. 4. do 30. 4. 2021.

  1. 4.   osobním podáním v areálu školy: (Ve vestibulu v přízemí budovy II. stupně do umístěného boxu na žádosti.) V případě osobního podání je nezbytné, aby zákonný zástupce dodržel všechna  platná mimořádná protiepidemická opatření. Osobní podání zástupcem dítěte v areálu školy bude možné pouze v tyto dny:
  • 9. 4. 2021 od 14:00 do 16:00 hodin,   
  • 16. 4. 2021 od 14:00 do 15:00 hodin.

 

Úplná a kompletní žádost podaná v elektronické podobě musí obsahovat tyto podepsané a správně vyplněné dokumenty:

a)   v případě žádosti o přijetí: žádost o přijetí, zápisní list a prostou kopii (digitální nebo papírovou) rodného listu dítěte,

b)   v případě žádosti o odklad: žádost o odklad povinné školní docházky, zápisní list, prostou kopii (digitální nebo papírovou) rodného listu dítěte, a dvě povinné přílohy žádosti o odklad. Pokud žádost o odklad nebude obsahovat povinné přílohy: doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa), zákonný zástupce uvede informaci o tom, do kdy je doplní.

Upozorňujeme, že v případě chybějících částí žádostí nebude možné zápis uzavřít a dítě  přijmout, nebo udělit odklad a rodiče budou na základě zjištění vyzváni k doplnění žádosti!

Kapacita 1. ročníku:

Pro školní rok 2021/2022 je stanovena kapacita 60 žáků (po překročení kapacity třídy, tj. 30 přijatých žáků – zájemců o 1. třídu, může být otevřena i druhá třída).

Kritéria pro přijetí:

a)   žáci ze spádové oblasti školy,

b)   žáci, jejichž sourozenec navštěvuje školu,

c)    ostatní žáci.

 

Žáci, kteří splňují první a druhé kritérium, obdrželi pozvánky se všemi formuláři poštou. V případě jakýchkoliv problémů s podáním žádosti, nebo u ostatních zájemců pro další informace nás kontaktujte na tel. 518 334 546,  nebo e-mailu podatelna@zsmkstr.cz.

Ve Strážnici dne 5. 3. 2021

Mgr. Petr Tomeček

ředitel školy


« zpět