Adaptační pobyt 6. A na Mlýnkách 2017

Adaptační pobyt byl úžasný. Prožívali jsme dva dny v září na Mlýnkách v penzionu Jana. Hráli jsme hry (např. Molekuly, vláčky, štronzo), vykládali jsme si, malovali jsme, chodili jsme na procházky, sbírali jsme houby a byla veliká sranda. Taky jsme vyplňovali pracovní listy o sobě nebo o kamarádech, vyráběli erb a psali pravidla naší třídy. Myslíme, že se z nás stal lepší kolektiv.

Karolína Chalupová a Barbora Maňáková 6. AFotografie1 Fotografie2 Fotografie3 Fotografie4 Fotografie5 Fotografie6 Fotografie7 Fotografie8 Fotografie9 Fotografie10 Fotografie11 Fotografie12 Fotografie13 Fotografie14 Fotografie15 Fotografie16 Fotografie17 Fotografie18 Fotografie19 Fotografie20 Fotografie21 Fotografie22 Fotografie23 Fotografie24 Fotografie25 Fotografie26 Fotografie27