Pasování prvňáčků 2017

Přivítali jsme nové prvňáčky
V pondělí 4. září si 29 dětí přijatých do první třídy poprvé nasadilo aktovky a vydalo se za doprovodu svých nejbližších do naší školy. Slavnostní zahájení školní docházky proběhlo za účasti paní starostky Mgr. Renaty Smutné, která všechny přítomné krátce oslovila a poté děti pasovala na žáky školy. Atmosféru prvního školního dne zpříjemnilo kulturní vystoupení žákyň naší školy a hudební vystoupení členů skupiny Fčeličky. Po skončení pasování děti zasedly do lavic ve své třídě, kde jim poprvé zazvonil zvoneček a zahájil tak jejich školní docházku. Všem školáčkům přejeme úspěšné vykročení do prvního školního roku, hodně kamarádů a spoustu příjemných zážitků.
Mgr. Hana Hlaváčová, Mg, Bohuslava Svobodová, učitelky        Fotografie1 Fotografie2 Fotografie3 Fotografie4 Fotografie5 Fotografie6 Fotografie7 Fotografie8 Fotografie9 Fotografie10 Fotografie11 Fotografie12 Fotografie13 Fotografie14 Fotografie15 Fotografie16 Fotografie17 Fotografie18 Fotografie19 Fotografie20 Fotografie21 Fotografie22 Fotografie23 Fotografie24 Fotografie25 Fotografie26 Fotografie27 Fotografie28 Fotografie29 Fotografie30 Fotografie31 Fotografie32 Fotografie33 Fotografie34 Fotografie35 Fotografie36 Fotografie37 Fotografie38 Fotografie39 Fotografie40 Fotografie41 Fotografie42 Fotografie43 Fotografie44 Fotografie45