Sto let od narození Marie Kudeříkové

Sto let od narození Marie Kudeříkové


Ve středu 24. března uplynulo sto let od narození Marie Kudeříkové, jejíž jméno je již šest desetiletí součástí názvu naší školy. Marie Kudeříková, často nazývaná Maruška, se narodila 24. března 1921 ve Vnorovech. Kromě její rodné obce Kudeříkovi bydleli také ve Vrbovcích, odkud Maruška začala dojíždět na gymnázium do Strážnice. Nadanou, vnímavou studentku zastihla v posledním ročníku studia německá okupace. Po maturitě v roce 1940 studovala na jazykové škole v Brně, po jejím absolvování pracovala v továrně na zdravotnický materiál v blízké Veverské Bítýšce. Již v Brně se zapojila do ilegálního odboje proti nacistům – spolupracovala s komunistickými odbojovými organizacemi mládeže na Brněnsku. Pomáhala převádět vlastence na Slovensko, angažovala se při organizování sabotážních akcí, rozšiřovala ilegální letáky atd. Tuto odbojovou činnost gestapo odhalilo a Maruška byla v prosinci 1941 zatčena. Během výslechů na gestapu v Brně a v Praze podle dobových svědectví nikoho ze svých spolupracovníků z odboje neprozradila. V listopadu 1942 stanula před německým soudem ve Vratislavi (něm. Breslau, dnešní polská Wroclaw) a byla odsouzena k trestu smrti. Další více než čtyři měsíce strávila ve vratislavské ženské věznici, kde si tajně psala deníkové záznamy a dopisy adresované spoluvězeňkyním a rodině. Tyto texty z vězení byly později souborně vydány pod názvem Zlomky života, knižně vyšly poprvé v roce 1961. Marie Kudeříková byla popravena 26. března 1943, dva dny po svých dvaadvacátých narozeninách.

Po skončení okupace se příběh hrdinství Marušky Kudeříkové dostal do povědomí veřejnosti. O její popularitě především v době socialismu svědčí řada knih, které byly o jejím osudu napsány. Režisér J. Jireš v roce 1972 natočil o M. Kudeříkové celovečerní film pod názvem „… a pozdravuji vlaštovky.“ Její památku připomínala od roku 1961 celostátní studentská literární soutěž Strážnice Marušky Kudeříkové, kterou pořádalo zdejší gymnázium. Od roku 1956 nesla jméno M. Kudeříkové „Jedenáctiletá střední škola ve Strážnici“ vzniklá spojením tehdejší základní školy a gymnázia. Jméno Marie Kudeříkové pak naší základní škole zůstalo zachováno i po rozdělení jedenáctileté školy na základní a střední školu v roce 1961.

Jiří MachálekFotografie1 Fotografie2 Fotografie3 Fotografie4