Září ve školní družině 2020

Září ve školní družině 2020

Během měsíce září se děti seznamovaly s prostředím naší družiny a s novými kamarády.

Pravidelná činnost ve školní družině byla zaměřena na aktivity, při kterých si děti osvojovaly základy slušného chování, začleňování do kolektivu a vzájemnou spolupráci. Rozvíjely své pohybové schopnosti, tvořivost, samostatnost a ohleduplnost.

Věnovali jsme se tématům – kamarádi, bezpečná cesta do školy, zdravé stravování….

Pokud nám to počasí dovolilo, chodili jsme si hrát na školním hřiště.

Hana HatalováFotografie1 Fotografie2 Fotografie3 Fotografie4 Fotografie5 Fotografie6 Fotografie7 Fotografie8 Fotografie9 Fotografie10 Fotografie11 Fotografie12 Fotografie13 Fotografie14 Fotografie15 Fotografie16 Fotografie17 Fotografie18 Fotografie19 Fotografie20 Fotografie21 Fotografie22 Fotografie23 Fotografie24 Fotografie25 Fotografie26