Matematika rukama 8. B

Žáci 8. B v hodině matematiky při výuce učiva o hranolech použili poprvé nové stavebnice Kvirin, které mají název Matematika rukama. Do školy jsme pořídili sestavy Obvod, Obsah, Povrch a Objem.

Každá krabice obsahuje plastové dílky, karty čtyř barev, na kterých jsou diferencovaná zadání úkolů a karty s výsledky všech úloh. Každý úkol si žák nejprve vymodeluje a pak teprve počítá. Úkoly aktivizují naráz všechny typy žáků, slabší, nadané, pomalé i rychlé. O sadu se většinou dělí více žáků, ale každý žák má svou kartu se zadáním a pracuje svým tempem na svém úkolu. Kontroluje si výsledky, v případě úspěchu přejde k další kartě. Úkoly jsou seřazeny podle obtížnosti, vymyšlené tak, aby průběžně opakovaly již nabyté dovednosti, a zároveň postupně žáka navedly k řešení obtížnějších úloh.

Práce se stavebnicemi se osmákům velmi líbila.Fotografie1 Fotografie2 Fotografie3 Fotografie4 Fotografie5 Fotografie6