Navštívil nás Mikuláš se svou družinou 2021

Navštívil nás Mikuláš se svou družinou

Dne 6. prosince nás krásného mrazivého dopoledne přišli navštívit Mikuláš s anděly a čerty. Ani tento letošní rok i přes všechna opatření nebyl výjimkou. Žáčci prvního stupně se zprvu vzácné návštěvy trochu báli, ale obavy je brzy opustily, když viděli, že čerti poslušně stojí vzadu a nikoho si v pytli do pekla opravdu neodnesou. Mikuláš si ve své knize zkontroloval, zda byly děti po celý rok opravdu hodné. Poté všichni žáčci zazpívali písničku nebo zarecitovali a za odměnu dostali od andělů trochu sladkostí. V poledne přišel Mikuláš s anděly i do školní jídelny a dětem k výbornému obědu nadělil mikulášské balíčky.

Monika StrakováFotografie1 Fotografie2 Fotografie3