Otevření Zdravé zahrady

Otevření Zdravé zahrady

Pod názvem Zdravá zahrada probíhaly ve škole více než rok práce na miniprojektu uskutečněném v rámci výzvy Jedná zahrada (implementace projektu KAP /JMK II/). S nápadem přišli žáci letošních šestých tříd, kteří sestavili tým, jež tvořili: T. Gazda (vedoucí týmu), dále A. Melecká, V. Jaroš, O. Buchta, O. Šimkó, Š Teleszová, E. Kudová a B. Vašíčková. Líbil se jim nápad s konzumací vypěstovaných plodů a uvědomili si, že ve školní zahradě chybí některé typy jedlých keřů a bylin a vyvýšené záhony pro žáky 1. stupně. Společně s dalšími žáky 1. a 2. stupně, pedagogy a ostatními zaměstnanci školy vymyšlený projekt následně zrealizovali. Žáci tak získali nejen praktické zkušenosti s pěstováním plodů, ale také s vytvářením a praktickým prováděním projektu. Celou akci materiálně nebo finančně podpořili: rodičovský spolek OSMA, z. s., město Strážnice a občané města. Nově upravená školní zahrada umožní lépe obohatit vlastními výpěstky školní kuchyň a vytvoří další místa pro pěstování bylin, zeleniny a zdravých plodů pro žáky, zaměstnance i návštěvníky z řad veřejnosti. Slavnostní otevření zahrady proběhlo 9. května 2022 a účasti žáků a zaměstnanců školy, vedení města, rodičů a školské rady.

 Petr Tomeček a Tibor GazdaFotografie1 Fotografie2