Tematický Mikulášský den na prvním stupni

Tematický Mikulášský den na prvním stupni 

 

Vyučování některých tříd na prvním stupni bylo na svatého Mikuláše zase trošku netradiční.

Třídy našich druháků se proměnily v útulná peklíčka, kam byl povolen vstup pouze čertům. Naštěstí všichni přišli v převleku. Z pekelného ohně si vytáhli učebnice a už se mohli začít učit. Zvládli všechny čtyři hodiny. Čertovský jazyk, počítám jako čert, šijí se mnou všichni čerti a Luciferovu stezku. Jako správní čerti si o přestávkách zahráli i karty.

I v 3. A se letos uskutečnilo tematicky laděné vyučování ke Dni svatého Mikuláše. Děti se již v šatně ustrojily do kostýmu čerta nebo anděla a formou her, skupinové práce, práce ve dvojicích či práce na koberci pracovaly na úkolech, které byly zaměřeny na procvičování probíraného učiva. Děti se také obrázkovou pohádkou dověděly, kdo byl svatý Mikuláš, odkud pocházel i proč svátek svatého Mikuláše slavíme.

V páté třídě se žáci seznámili pomocí rébusů a luštění s čertem Albertem, který je provázel čertovskými úkoly. Žáci si mohli vybírat práci podle zájmu a plnit úkoly z čertovských stanovišť. Spolupráce ve dvojici i volba úkolů na chodbě jistě přispělo k tomu, že se tyto hodiny žákům líbily.Fotografie1 Fotografie2 Fotografie3