6. B - Adaptační pobyt 2022

Adaptační pobyt šestých tříd

Náš adaptační pobyt se konal 13. - 14. září. Sraz na penzionu Jana na Mlýnkách byl v 8 hodin ráno. Po příjezdu všech žáků nás mile uvítaly paní učitelky a zavedly nás do našich pokojů. Dopoledne jsme hráli seznamovací hry, potom za námi přišla paní psycholožka a pracovali jsme s ní. Odpoledne jsme šli na pěší výlet na Holý vrch. Cestou jsme sbírali houby a hráli jsme různé hry. Po procházce jsme tvořili své erby. Večer nás čekala stezka odvahy, kterou jsme si užili. Po stezce jsme se vykoupali a šli spát. Druhý den jsme strávili s paní učitelkami při dalších aktivitách a po obědě jsme si sbalili a přijeli pro nás rodiče. Adaptační pobyt jsme si moc užili.Fotografie1 Fotografie2 Fotografie3 Fotografie4 Fotografie5 Fotografie6 Fotografie7 Fotografie8 Fotografie9 Fotografie10 Fotografie11 Fotografie12 Fotografie13 Fotografie14 Fotografie15 Fotografie16 Fotografie17 Fotografie18 Fotografie19 Fotografie20 Fotografie21 Fotografie22 Fotografie23