Den zdraví 2. stupeň

Den zdraví na 2. stupni

I druhý stupeň se 11. října 2022 učil trochu jinak. Projektová výuka byla zaměřena především na získávání praktických dovedností a zkušeností. Žáci osmých tříd přichystali pro mladší spolužáky druhého stupně program, který obsahoval čtyři různá stanoviště. Děti si nejdříve vyzkoušely základy první pomoci. Prováděly nácvik resuscitace, učily se, jak správně odstranit klíště nebo obvázat kotník. Své znalosti si poté ověřily v závěrečném kvízu. Druhé stanoviště se věnovalo zdravému pohybu a spánku. Žáci 6. a 7. tříd si vyzkoušeli rehabilitační cvičení pro zdravá záda, protahovací úkony ve dvojicích nebo zahřívací cviky s masážním

rollerem. Mimo jiné jsme si s žáky povídali o správném užívání technologií, např. jak sedět u PC, jaké používat zdravotní pomůcky k technologiím nebo jak předcházet kybernemocem. Další zastávka byla zaměřena na krizové situace při dopravě. Žáci se seznámili s dopravními značkami a průběžně řešili pravidla na křižovatkách. Poslední stanoviště se věnovalo zdravé stravě. Děti vytvářely zdravé svačinky nebo se učily poskládat ubrousky na slavnostní tabuli. K tomuto tématu nesmělo chybět ani seznámení se základy správného stolování.Fotografie1 Fotografie2 Fotografie3 Fotografie4 Fotografie5 Fotografie6 Fotografie7 Fotografie8 Fotografie9 Fotografie10 Fotografie11 Fotografie12 Fotografie13 Fotografie14 Fotografie15 Fotografie16 Fotografie17 Fotografie18 Fotografie19 Fotografie20 Fotografie21 Fotografie22 Fotografie23 Fotografie24 Fotografie25 Fotografie26 Fotografie27 Fotografie28 Fotografie29 Fotografie30 Fotografie31 Fotografie32 Fotografie33 Fotografie34 Fotografie35 Fotografie36 Fotografie37 Fotografie38 Fotografie39 Fotografie40 Fotografie41 Fotografie42 Fotografie43 Fotografie44 Fotografie45 Fotografie46 Fotografie47 Fotografie48