Svátek čtenářů 2023

Svátek čtenářů                                                                                                                          

Svátek čtenářů je již tradiční akcí naší školy. Probíhá každoročně a jejím cílem je zaměřit pozornost na čtení knih a ukázat, že papírová kniha je i v digitální době atraktivní možností, jak trávit volný čas.

Letos jsme společnému čtení a práci s textem věnovali v hodinách češtiny jeden březnový týden. Výsledkem našeho snažení jsou tzv. lapbooky a plakáty, které žáci na základě svých přečtených knih zpracovávali.

Tento čtenářský týden byl zakončen pozváním milých hostů – divadla Netratrdla. Po představení následovala beseda o knihách, které byly do divadelního představení zakomponovány a slily se tak v jeden příběh.

 Fotografie1