Workshopy pro okolní školy

Workshopy pro okolní školy

V březnu naše škola pořádala 2 workshopy pro žáky z okolních škol, aby se aktivní formou seznámili s nedávno vybudovanými učebnami – jazykovou, interaktivní a přírodovědnou. V přírodovědné učebně měli žáci možnost zkoumat fyzikální a chemické vlastnosti látek a různých materiálů. Zejména si ověřovali, zda jsou látky magnetické, vedou elektrický proud, jaké mají společné nebo rozdílné vlastnosti. Také mohli porovnávat jejich rozpustnost a vyzkoušeli si jednoduché metody, jak látky od sebe oddělit. V jazykové a interaktivní učebně si žáci procvičili a obohatili své znalosti anglického jazyka. Rozvíjeli poslech s porozuměním, konverzaci, čtení a psaní. Vyzkoušeli si kvalitu poslechu se sluchátky, procvičovali na interaktivní tabuli, pracovali s notebooky a prováděli jednoduché aktivity na tabletech.

Lenka MartinkováFotografie1 Fotografie2