Asociace Školních Sportovních Klubů České republiky

AŠSK ČR je multisportovní občanské sdružení, které iniciuje a podporuje pohybové a sportovní aktivity ve školních sportovních klubech v celé republice. Zásadně se odlišuje pojetím činnosti od ostatních sportovních sdružení, tím že akcentuje prožitek a samotnou účast v pohybových aktivitách.

 

Sportovní a pohybové aktivity

(sportovní kroužky, aktivity ve škole)

 

Školní sportovní klub organizuje pohybové aktivity v rámci odpoledních sportovních kroužků dle zájmu žáků. Program kroužků bývá součástí vzdělávacího programu školy. V současné době se ve školních sportovních klubech provozuje 25 965 kroužků v 59 druzích pohybových aktivit.

 

Centra sportu AŠSK ČR (120 center v ČR od roku 1995) vznikají na základě výběrového řízení, na těch školních zařízeních, která mají vhodné materiálně technické a personální zabezpečení k provozování sportovních aktivit. Činnost centra sportu musí zahrnovat také účast žáků z územně blízkých škol. Po tříleté finanční podpoře z centra AŠSK ČR musí být schopno zajistit si samofinancování ve spolupráci se zřizovatelem a orgány státní správy a případně dalšími partnery.

 

Školní sportovní soutěže

Všechny základní a střední školy mají možnost účasti na soutěžích AŠSK ČR, bez ohledu na členství v Asociaci. Soutěží vždy družstva sestavená z žáků jedné školy. Jednotlivá kola soutěží koordinují okresní a krajské rady AŠSK ČR podle informací zveřejněných v brožuře Veřejně prospěšné programy AŠSK ČR na daný školní rok a Věstníku MŠMT.