PRONIKÁME DO INKLUZE III - ŠABLONY III

Tento projekt je spolufinancován evropskou unií.

 

Název projektu: Pronikáme do inkluze III

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021283

Operační program: OP VVV

Datum realizace: 09/2021 - 06/2023

Rozpočet projektu: 603 475,- Kč

 

Naše škola se zapojila do projektu „Pronikáme do inkluze III“, který je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cíl projektu

 

Cílem projektu je dále prohloubit inkluzívní vzdělávání na naší škole prostřednictvím služeb školního asistenta.

 

Součástí projektu bude také doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a projektový den ve výuce ve škole.

 

 

Ve Strážnici dne 1. 9. 2021

 

Školní koordinátorka projektu

Mgr. Eva Šefčíková

 

Publicita projektu - LOGO