Pronikáme do Inkluze

 

 Naše škola se zapojila do projektu „Pronikáme do Inkluze“, který je spolufinancován Evropskou unií.

 

Číslo programu: 02

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_022

Název projektu: Pronikáme do inkluze

Začátek projektu: 1. 9. 2017

Ukončení projektu: 31. 8. 2019

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006140

Výška dotace na projekt: 832 730 Kč

 

Cíl projektu

 

Cílem projektu je inkluzivní vzdělávání na naší škole a vznik školního poradenského pracoviště, tzv. inkluzivního týmu skládajícího se ze školního speciálního pedagoga, výchovného poradce a metodika prevence.

 

Tento „inkluzivní tým“ bude zajišťovat práci s cílovými skupinami a metodickou podporu ostatním pedagogickým pracovníkům. Bude proškolen celý pedagogický sbor i vedení školy v rámci inkluzivního vzdělávání.

 

Součástí projektu bude také vzdělávání pedagogických pracovníků školy v čtenářské gramotnosti, zavádění inkluze a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

 

Školní koordinátorka projektu

Mgr. Eva Šefčíková