Rozpočet

 

Schválený návrh rozpočtu na rok 2018

 

Předpokládané příjmy: podle navržené částky členského příspěvku od rodičů, 250,- Kč, platí vždy dvě děti v rodině docházející na ZŠ (339 platících žáků pro školní rok 2017/2018) – 339 x 250 je celkem 84 750,- Kč.


Plánované výdaje


Ceny žáků za školní kola soutěží v rámci školy  a cestovné a startovné na soutěže mimo školu (učitelé se budou i nadále snažit shánět si příspěvky od sponzorů, např. formou reklamních předmětů) 14.500
Doprava žáků na výlet za vyhranou soutěž (TOP TŘÍDA) 5.000
Náklady na preventivní programy (šikana, návykové látky) (např. proplacení jízdného pro lektory v ceně veřejné dopravy) 4.500
Drobnosti dětem na Mikuláše (1. - 6. třídy)   1.000
Provozní náklady OSMA 2.000
Rezerva dle rozhodnutí výboru (podle potřeby během školního roku, nájem pro herní klub) 12.000
Náklady na tisk časopisu Tahák   4.000
Fond pro sociálně slabší žáky (potvrzení ze sociálního odboru Města Strážnice nebo z ÚP odboru státní sociální podpory) 2.000
Příspěvek na akce 9. ročníku (pamětní listy a DVD) 4.000
Finanční dar na technické vybavení, např. dataprojektory 35.750
   
Celkem 84.750 Kč

 

Zvlášť budou finanční prostředky ze sběru papíru, elektroodpadu, ... Tyto finančními prostředky budou použity podle potřeb školy, se souhlasem spolku OSMA z.s. Finanční prostředky OSMA z předchozích let nebudou zatím použity.

 

Rozpočet na rok 2017


Předpokládané příjmy: podle navržené částky členského příspěvku od rodičů, 250,- Kč, platí vždy dvě děti v rodině docházející na ZŠ (363 žáků pro školní rok 2016/2017, cca 10 žáků neplatí) – 353 x 250 je celkem 88.250,- Kč.


Plánované výdaje


Ceny žáků za školní kola soutěží v rámci školy a cestovné a startovné na soutěže mimo školu (učitelé se budou i nadále snažit shánět si příspěvky od sponzorů, např. formou reklamních předmětů) 14.500
Doprava žáků na výlet či exkurzi za vyhranou soutěž 5.000
Náklady na preventivní programy - šikan, návykové látky apod. (např. proplacení jízdného pro lektory a ceně veřejné dopravy) 4.250
Drobnosti dětem na Mikuláše(1.- 6. tř.) 500
Provozní náklady OSMA 2.000
Rezerva dle rozhodnutí výboru (podle potřeby během školního roku) 12.000
Náklady na tisk časopisu Tahák 4.000
Fond pro sociálně slabší žáky

(potvrzení ze sociálního odboru Města Strážnice nebo z ÚP odboru státní sociální podpory)

2.000
Příspěvek na akce 9. ročníku (pam. listy a DVD) 4.000
Příspěvek na zaplacení licence 30.000
Příspěvek na zaplacení zábavného programu pro 2. třídy, která vyhrají soutěž o nejlepší TOP třídu v r. 2016/2017 3.000
Příspěvek na nový dataprojektor a notebook 7.000
Příspěvek na nový dataprojektor a notebook ze sběru papíru předpoklad 10.000

Příspěvek na adaptační pobyt, orientační dny, lyžařský výcvik a plavání (100Kč/žáka)- byl zrušen

 
   
Celkem 88.250 Kč

                                 

Z loňského roku zůstává rozhodnutí členů výboru, že pódium se bude shánět přenosné, montované nejen pro společenskou místnost OSMA, ale i např. do tělocvičny. Zatím se s naspořenou částkou 12.000,- Kč, nebude nic financovat.                    

Zůstatek z minulých let  cca 30.000,- Kč.


Schválený rozpočet na rok 2016

 

Předpokládané příjmy: podle schválené částky čl. příspěvku od rodičů, návrh 250,- Kč, platí vždy dvě děti v rodině docházející na ZŠ (367 žáků pro školní rok 2015/2016, cca 10 žáků neplatí) – 357 x 250 je celkem 89.250,- Kč.


Plánované výdaje


Ceny žáků za školní kola soutěží v rámci školy a cestovné a startovné na soutěže mimo školu 14.000
Doprava žáků na výlet či exkurzi za vyhranou soutěž 2.500
Náklady na preventivní programy - šikan, návykové látky apod. (např. proplacení jízdného pro lektory a ceně veřejné dopravy) 4.000
Drobnosti dětem na Mikuláše a Den dětí (1.- 6. tř.) 500
Provozní náklady OSMA 2.000
Rezerva dle rozhodnutí výboru (podle potřeby během školního roku) 12.000
Náklady na tisk časopisu Tahák 4.000
Fond pro sociálně slabší žáky

(konzultace nebo potvrzení ze sociálního odboru Města Strážnice, z ÚP odboru

státní sociální podpory)

2.000
Příspěvek na vícedenní akci 9. ročníku (pam. listy a DVD) 4.000
Příspěvek na dataprojektor (- pokud by se přidala částka za sběr papíru 8.800Kč a mohly by se pořídit i dva dataprojektory) 22.250
Vybavení počítačové učebny 22.000
   
Celkem 89.250 Kč

                                                                                                                

Dále členové výboru rozhodli, že pódium se bude shánět přenosné, montované nejen pro společenskou místnost OSMA, ale i např. do tělocvičny. Zatím se s naspořenou částkou 12 000,- Kč, nebude nic financovat. V roce 2015 nebyla vyčerpána částka 4 000Kč na vánoční jarmark a bude přesunuta do roku 2016 na zajištění Školní akademie pro žáky ZŠ MK.                     

Zůstatek z minulých let  cca 41.300,- Kč.

 

Na jednání členské schůzi (VH) bylo rozhodnuto a schváleno, že se použijí tyto naspořené finance (41.000 + 22.000) tj. celkem 63 000 Kč na obnovu PC v počítačové učebně pro žáky podle stanoveného plánu nákupu počítačového vybavení školy na rok 2016. Jedná se převážně o repasované PC. ZŠ MK Strážnice se bude též finančně podílet zbývající částkou cca 80 000 Kč.   


Rozpočet na rok 2014


Návrh rozpočtu na rok 2014

Předpokládané příjmy: podle schválené částky čl. příspěvku od rodičů, návrh 250,- Kč, platí vždy dvě děti v rodině docházející na ZŠ (335 žáků pro školní rok 2013/2014, cca 15 žáků neplatí ) – celkem  85. 000,- Kč.

 

Plánované výdaje

 

Ceny žáků za školní kola soutěží v rámci školy a cestovné a startovné na soutěže mimo školu (učitelé se budou i nadále snažit shánět si příspěvky od sponzorů, např. formou reklamních předmětů) 14.000
Náklady na preventivní programy - šikan, návykové látky apod. (např. proplacení jízdného pro lektory a ceně veřejné dopravy) 4.000
Drobnosti dětem na Mikuláše (1.- 6. tř.) 1.000
Provozní náklady OSMA 2.000
Příspěvek na adaptační pobyt, orientační dny, lyžařský výcvik a plavání (100Kč/žáka) 20.000
Příspěvek na závěsy pro odbornou učebnu (zastínění oken) 8.000
Vyvýšené pódium do společenské místnosti OSMA (pro vystoupení) 8.000
Rezerva dle rozhodnutí výboru (podle potřeby během školního roku) 12.000
Náklady na tisk časopisu Tahák 4.000
Fond pro sociálně slabší žáky (potvrzení ze sociálního odboru Města Strážnice nebo z ÚP odboru státní sociální podpory) 3.000
Materiál pro výrobky dětí na jarmark, kancelářské papíry 4.000
Příspěvek na vícedenní akci 9. ročníku (pam.listy a DVD) 5.000
   
Celkem 85.000 Kč

 

Rozpočet o. s. OSMA na rok 2013 (od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013)


1. Příspěvek na akce (plavání, adaptačka, ZSTK, OD)         

20.000
2. Ceny žákům za soutěže a startovné (vč. družiny)  14.500
3. Náklady na preventivní programy   2.000
4. Drobnosti pro děti (Mikuláš)     1.000
5. Fond pro sociálně slabé žáky 3.000
6. Provozní náklady o. s. OSMA     2.000
7. Náklady na tisk školního časopisu Tahák 4.000
8. Pořízení výukového CD pro předmět Chemie    3.250
9. Školní knihovna – nákup knih   2.000
10. Příspěvek na pamětní listy a vícedenní akci 9. roč. 5.000
11. Příspěvek pro vybavení školního klubu     5.000
12. Příspěvek na ozelenění prostranství kolem školy pro plánované   
      projekty (vše co si sami děti mohou zasadit
10.000
13. Rezerva dle rozhodnutí výboru OSMY  12.000
   
Celkem 83.750 Kč

 

 

Návrh schválen Valnou hromadou o. s. OSMA dne 2. 10. 2012


Předpokládané příjmy:
Příspěvky rodičů za cca 335 žáků x 250 Kč .............................. 83 750 Kč
Schválená výše příspěvku za žáka na rok 2012  ...................... 250 Kč/žák
Termín zaplacení do 31. 12. 2012.