Zápisy z jednání

Zápis jednání z 19. 9. 2023

Zápis jednání z 22. 9. 2022