27. září Exkurze do Brna

27.09.2013 • 

27. 09. EXKURZE DO BRNA NA PETROV, STAROU RADNICI A DO PALÁCE ŠLECHTIČEN

V pátek 27. září vyrazily bezmála čtyři desítky zájemců z pátých až devátých tříd na exkurzi do historického centra Brna. Jakmile autobus dorazil do Brna, všichni se nejprve vydali na brněnský Petrov na program Tajemství katedrály, kde se dozvěděli zajímavosti o tomto nejznámějším brněnském kostele a z jeho dvou věží si prohlédli celé město. Po skončení prohlídky si všichni účastníci obešli celý kopec a seznámili se s některými zajímavostmi, například moderním sousoším Cyrila a Metoděje odhaleným na Petrově v letošním roce. Z Petrova se výprava vydala na Zelný trh, dále na Starou radnici, kde byly připomenuty nejznámější brněnské pověsti. Ze Staré radnice vedla cesta na největší brněnské náměstí - náměstí Svobody. V tomto místě proběhla krátká přestávka. Po jejím skončení čekal na žáky poslední bod jejich návštěvy výstava „Cyril a Metoděj na Velké Moravě 1150. výročí příchodu věrozvěstů“ Tato výstava byla složena z několika podvýstav a žáci ji navštívili prostřednictvím výukového interaktivního programu pro školy Putování s Cyrilem a Metodem. Základ výukového programu tvořilo představení sv. Cyrila a Metoděje jako mimořádných osobností kulturní historie. Společně jsme se vydali po stopách bratrů ze Soluně a přiblížili si význam jejich působení nejen na území Velké Moravy. Prostřednictvím sbírkových předmětů v kontextu Cyrilometodějské misie jsme se seznámili s životem a především duchovní kulturou Slovanů na Velké Moravě. Součástí programu bylo zkouška psaní hlaholice a vyplňování pracovních listů. Po opuštění Paláce šlechtičen, který mimochodem byl postaven z odkazu strážnické hraběnky Kateřiny ze Žďáru, už nás čekal autobus a zpáteční cesta do Strážnice. Fotogalerie.


« zpět