Co se ve škole dělo během prázdnin?

01.08.2022 • 

V průběhu měsíců července a srpna na naší škole tradičně proběhly úklidové a údržbářské práce směřující k přípravě novému školnímu roku, jehož počátek byl stanoven na čtvrtek 1. září 2022. Výmalby a nátěry byly prováděny zejména na chodbách a společných prostorách v budově prvního stupně. V rámci schválených investic a poskytnuté dotace na provoz byla díky zřizovateli školy městu Strážnice realizována celková rekonstrukce části horní sborovny a dolní sborovny a kabinetu pro asistenty pedagoga na I. stupni. Do těchto prostor byl také zakoupen nový nebo umístěn zrenovovaný nábytek. Do budovy II. stupně byl naopak dodán žákovský nábytek (do dvou tříd) a skříňky do jednoho podlaží žákovských šaten a došlo zde rovněž k rozšíření pokrytí bezdrátovým internetem v několika učebnách. Vzhledem k očekávanému nárůstu počtu tříd na prvním stupni byla na kmenovou učebnu adaptována jazyková učebna prvního stupně umístěná v přízemí, která byla vybavena interaktivní technikou stejně jako odborná učebna přírodopisu a zeměpisu a jedno oddělení školní družiny.


« zpět