Den školy

02.12.2014 • 

Den školy

V letošním roce si naše základní škola připomněla 106. výročí svého založení. U příležitosti této události proběhl Den otevřených dveří a Adventní jarmark. Rodiče mohli nahlédnout do výuky, prohlédnout si školu a něco hezkého si koupit. Žáci 1. a 2. stupně si společně se svými vyučujícími připravili spoustu výrobků v duchu Vánoc. Školní družina, školní klub a žáci 1. a 2. stupně vystavovali a prodávali pod záštitou rodičovského sdružení své výrobky ve čtyřech stáncích. Po celý den byly veřejnosti zpřístupněny také dvě výstavy v aule školy, které připomněly historii školy a 1. světovou válku. V odpoledních hodinách probíhaly konzultační třídní schůzky a ve velké klubovně se sešli zástupci středních škol se žáky 8. a 9. ročníků a jejich rodiči. Zvláštní poděkování patří za materiální pomoc při jarmarku firmám: Tiskárna Sukupovi a Leros s.r.o. Strážnice.

Mgr. Zdeňka Dudová


« zpět