Den Země byl ve znamení různorodých aktivit

30.04.2015 • 

Den Země byl ve znamení různorodých aktivit

V dubnu se v naší škole opět konal Den Země. V tento den se všichni žáci zapojili do nejrůznějších aktivit, které si pro ně jejich vyučující připravili. Proběhla celá řada exkurzí, kdy se žáci mohli podívat na sběrný dvůr, navštívili čističku odpadních vod, výrobnu modrotisku a také si pro ně velmi pěknou přednášku o ekologii připravili žáci a vyučující SOŠ ve Bzenci. Žáci 8. tříd pro své mladší spolužáky z prvního stupně připravili v parku naučnou stezku, která se setkala s velmi kladným ohlasem. Průběžně celý den také probíhal úklid okolí školy, uklízelo se i v parku, pod Bílou věží a při zpáteční cestě lesem z Bzence - přívozu .

Mgr. Martina Vavříková


« zpět