I v době hlavních prázdnin se ve škole pilně pracovalo

28.08.2023 • 

I v době hlavních prázdnin se ve škole pilně pracovalo

V letních měsících se zintenzivnily práce směřující ke zkvalitnění školního areálu. V naší režii mimo jiné proběhly: pravidelné oprava výmaleb některých tříd, kabinetů a společných prostor, dovybavení dvou učitelských kabinetů a odborné učebny přírodopisu-zeměpisu novým nábytkem a počítačové učebny modernější technikou (server, dataprojektor). Pro pana školníka byl pořízen pro ulehčení práce nový elektrický schodišťový rudl a v některých prostorách školy byly navíc instalovány pro žáky nové výukové polepy.

V rámci schválených investic byly ze strany města v 1. patře nové budovy II. stupně provedeny rekonstrukce dvou učitelských kabinetů, byla zmodernizována počítačová učebna po 25 žáků a dále realizovány další menší opravy.

Petr Tomeček


« zpět