Mladí experimentátoři

03.03.2015 • 

Vybavení učebními pomůckami pro výuku přírodovědných předmětů se osvědčuje

V lednu tohoto školního roku u nás vznikl Kroužek mladých experimentátorů. Jsou zde žáci, které spojuje zájem o přírodní vědy, především o fyziku a chemii, a chuť experimentovat. Kluci pracují především s novými moderními učebními pomůckami, které jsme získali z projektu podporujícího zájem žáků o přírodovědné předměty pod názvem Vybavení učebními pomůckami pro výuku přírodovědných předmětů. Získat nové pomůcky se nám podařilo především s finanční podporou státního podniku Lesy ČR a spolku OSMA.

Božena Berčíková

http://mail.centrum.cz/download.php?msg_id=000000001f0b00129458031bace9&idx=12&filename=Krou%C5%BEek%203.JPG&r=66.65140889477752


« zpět