Okénko do školní družiny

13.12.2021 • 

Veselé září ve školní družině 

Dalo by se říct, že pro děti a vychovatelky ze školní družiny byl měsíc září měsícem plný vítání a poznávání. Vyprávěli jsme si o zážitcích z prázdnin a všichni společně jsme do našich řad uvítali nové kamarády – nejmenší prvňáčky, kteří se postupně seznamovali s novým prostředím družiny a školy, společně jsme si vytvářeli pravidla společného soužití. 

Hana Hatalová 

 

Hrajeme si na pošťáky 

9. října má na celém světě svůj sváteční den POŠTA. Ve 2. oddělení jsme si společně s dětmi povídali o pošťáckém povolání. Besedovali jsme o tom, jak to vlastně uvnitř pošty vypadá. Popsali jsme si konkrétní přepážky a vysvětlili, jaké služby nám mohou poskytnout. Zabavili jsme se pošťáckým pexesem, vykreslováním pošťáckých omalovánek, navrhli jsme si vlastní pohlednice, napsali dopis mamince nebo tatínkovi a vytvořili si pošťáckou čepici. Na závěr jsme si prohlédli album známek, za jehož půjčení děkujeme rodičům našeho druháčka. 

Hana Hatalová 

 

Halloweenské odpoledne 

I letos se ve všech odděleních školní družiny kreslilo, malovalo, tvořilo…dýně, strašidla, netopýři a strašidelné obrázky nám zdobily chodby naší družinky. V pátek 22. října se děti z 1. a 2. oddělení proměnily v malé čarodějnice, duchy, pavouky, strašidýlka a v jiné bytosti, které patří k halloweenské párty. Prvňáčci strávili odpoledne ve svém oddělení, tam si hráli, tvořili a soutěžili. Druháci si užili halloweenské odpoledne v tělocvičně, kde mohli provětrat své krásné kostýmy a zasoutěžit si v různých disciplínách. Krásné odpoledne jsme zakončili pojídáním různých pochoutek, za jejichž přípravu děkujeme našim rodičům. 

Hana Hatalová 

 

 

Listopad ve školní družině 

11. listopadu slaví svátek všichni Martinové. Od tohoto svátku vznikla řada přísloví a pořekadel, například: „Na svatého Martina, bývá velká peřina,“ „Na svatého Martina, kouřívá se z komína“…. 

Ve školní družině jsme se tato přísloví, pořekadla a pranostiky pokusili výtvarně zpracovat. Musím říct, že se to dětem moc povedlo. 

Taky jsme si přečetli krátkou legendu o svatém Martinovi, vyrobili svatomartinskou husu, vymalovali omalovánky a vyluštili osmisměrku. Nakonec jsme si pochutnali na martinských rohlíčcích. 

Hana Hatalová 


« zpět