Podpora postižených

17.12.2013 • 

Jde nám o podporu těch postižených

 

Žáci a zaměstnanci školy v tomto školním roce dobrovolně podpořili několik sbírek. Nejprve Veřejnou sbírku č. S-MHMP/95881/2012, kterou pořádá společnost Fond Sidus, o.p.s. Výnos ze sbírky ve výši 2 262,- Kč putuje na vybavení dětských zdravotnických zařízení – Pediatrické kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské Kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům. V adventní době byl vybrán a zaslán na účet zřízený u Charity České republiky dobrovolný finančním dar ve výši 1415,- Kč pro postižené obyvatele Filipín.

Mgr. Zdeňka Dudová


« zpět