Práce v době prázdnin

01.08.2019 • 

V době prázdnin se pilně pracovalo na zlepšení podmínek pro vzdělávání

V době hlavních prázdnin probíhaly v naší škole intenzivní práce směřující k přípravě novému školnímu roku, který bude slavnostně zahájen v pondělí 2. září 2019. V režii školy mimo jiné proběhla pravidelné oprava výmaleb některých tříd I. a II. stupně. V rámci schválených investic byla mimo jiné z prostředků základní školy budována dělící sádrokartonová příčka umožňující rozšíření kabinetu pro asistenty pedagoga na potřebnou kapacitu. Z prostředků města Strážnice byla modernizována plynová kotelna II. stupně.

 

Děti usednou do nových odborných učeben

Tři nové učebny čekaly od začátku prázdnin na žáky v naší základní škole. Novou jazykovou, interaktivní a fyzikálně-chemickou učebnu pro ně zmodernizovali ve dvou podlažích hlavní budovy II. stupně pracovníci několika dodavatelských firem. Kvůli bezbariérovému vstupu do školy byl také zakoupen mobilní schodolez umožňující efektivní přemísťování postižených osob všemi budovami školy. Stavební práce byly zahájeny v únoru letošního roku. Modernizace s vybavením stály více než čtyři miliony korun. Většinu částky na tuto akci nazvanou „Rekonstrukce a dovybavení odb. učeben“ by měla pokrýt dotace ministerstva pro místní rozvoj.

 


« zpět