Projekt KaPoDaV

04.06.2018 • 

Projekt KaPoDaV se rozjíždí…                                                                      Klára Kamenská


Naše škola se v tomto roce zapojila do projektu nazvaného zkráceně KaPoDaV –  v plném znění  Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji.  Cílem celého projektu je pomoci školám rozvíjet u žáků samostatnost, tvořivost a vlastní iniciativu. V rámci účasti na této akci jsme si nejprve vybrali z jednotlivých nabídek ty produkty, které budeme během následujících třech let chtít s našimi žáky zrealizovat. Škola si zvolila nejen dlouhodobé programy jako Extra třída či Ekoškola, ale i krátkodobější soutěž Rozpočti si to či projektový den Dr. Zdědil a pan Zdražil. Jednotlivé produkty nám pomohou naučit se u dětí rozvíjet nejen podnikavost, ale i finanční gramotnost, kreativitu, tvořivost a spolupráci při práci na žákovských miniprojektech.

–  v plném znění  Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji.  Cílem celého projektu je pomoci školám rozvíjet u žáků samostatnost, tvořivost a vlastní iniciativu. V rámci účasti na této akci jsme si nejprve vybrali z jednotlivých nabídek ty produkty, které budeme během následujících třech let chtít s našimi žáky zrealizovat. Škola si zvolila nejen dlouhodobé programy jako Extra třída či Ekoškola, ale i krátkodobější soutěž Rozpočti si to či projektový den Dr. Zdědil a pan Zdražil. Jednotlivé produkty nám pomohou naučit se u dětí rozvíjet nejen podnikavost, ale i finanční gramotnost, kreativitu, tvořivost a spolupráci při práci na žákovských miniprojektech.


« zpět