Rodiče vítáni

18.03.2015 • 

Škola získala certifikát Rodiče vítáni

Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Pro hodnocení dosažené míry komunikace a spolupráce vznikla značka Rodiče vítáni. Certifikát č.0574 získala naše škola v únoru letošního roku díky splnění  9 kritérií od společnosti EDUin, o. p. s. Splňovaná kritéria jsou uvedena na ceduli vyvěšené spolu s logem a certifikátem u vchodu do školy. Certifikát je platný jeden rok, platnost značky je kontrolována klienty školy – rodiči. Na www.rodicevitani.cz je zveřejněn seznam všech dosud certifikovaných škol.

Mgr. Zdeňka Dudová


« zpět