Sběr papíru březen 2018

11.04.2018 • 

Děkuji všem zaměstnancům školy, žákům a jejich rodičům a příbuzným za aktivní účast na školní akci - sběru papíru, který proběhl ve středu 11. dubna ve spolupráci mezi naší základní školou a rodičovským spolkem OSMA. Celkem se podařilo nasbírat 9300 kg lepenky a papíru. Výtěžek akce půjde především na dovybavení tříd novými tabulemi a dataprojektory.

Ředitel školy


« zpět