Škola se účastní projektu gymnázia

23.04.2014 • 

Škola se účastní projektu gymnázia

Purkyňovo gymnázium Strážnice nabídlo také naší škole účast na projektu s názvem Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji. Naše škola této nabídky využila a žáci 8. a 9. tříd tak měli možnost zúčastnit se aktivit zaměřených na prohloubení znalostí v předmětech fyzika a chemie. Pro deváťáky to bylo tematicky zaměřeno na elektrické pole, náboj, elektrický proud a obvody. Žáci mohli vidět zajímavé pokusy s elektřinou a někteří nadšenci se i sami aktivně zapojili do práce s pomůckami. Osmáci si pomocí praktických ukázek, pokusů a aktivit zopakovali téma hydromechanika. Při práci ve skupinách si žáci vyrobili fyzikální hračku „karteziánek“. Projekt i zvolené aktivity se všem líbily a těšíme se na další spolupráci na projektu, který pokračuje i v příštím školním roce.

Božena Berčíková


« zpět