Školení projektu DIN

29.10.2014 • 

O podzimních prázdninách proběhlo školení v rámci projektu DIN

V rámci projektu DIN (Diagnosticko-intervenční nástroje jako prevence školní neúspěšnosti), do kterého se naše škola zapojila v letech 2013 -2014 ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno, proběhlo bezplatně o jarních prázdninách jednodenní vzdělávání, kterého se zúčastnili 14 pedagogů, především učitelů z 1. stupně základní školy a asistentů pedagoga. Lektorka Mgr. Pelclová se zaměřila na provádění diagnostiky schopností žáků mladšího školního věku v oblasti čtení a psaní.

Mgr. Zdeňka Dudová, zástupkyně ředitele


« zpět