Školní parlament

12.01.2016 • 

Škola pro demokracii

V naší škole od roku 2004 existuje jako samosprávný orgán žáků školní parlament. Cílem školního parlamentu je vytvořit informační spojení mezi žáky a učiteli. Zástupci školního parlamentu mohou předkládat podněty, dotazy, návrhy a zapojovat se do různých akcí školy a pomáhat, kde je třeba.

Školní parlament je příležitostí, kde ukazujeme dětem, jak přijímat odpovědnost a jak se stát opravdovými občany. Parlament tvoří skupina žáků, která je aktivní, chce něco změnit, a vzájemně si naslouchá. Do školního parlamentu jsou voleni dva zástupci pátých až devátých tříd na jeden rok. Zasedání probíhá jednou měsíčně pod vedením předsedy, který je zvolen z řad žáků pod dohledem učitele. V letošním roce byla zvolena předsedkyní zvolena Natálie Maříková z 9. B. Jednání se příležitostně zúčastní i zástupce vedení školy a z jeho jednání průběhu žáci vytváří zápis.

S cílem dále posunout práci s parlamentem se naše škola zaregistrovala do sítě škol „Škol pro demokracii,“ které realizuje CEDU – Centrum pro demokratické učení, o. p. s. V síti jsou školy, které pracují s žákovským parlamentem a vzájemně se inspirují v tom, jak rozvíjet spoluúčast žáků na dětí školy.

Zdeňka Dřínková, koordinátorka parlamentu


« zpět