Školní spec. pedagog zahajuje činnost

18.09.2017 • 

Školní speciální pedagog zahajuje činnost

V rámci systémového projektu Pronikáme do inkluze, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/16_022/0006140, financovaného s Evropských sociálních fondů a státního rozpočtu České republiky nabízí od 1. září Základní škola M. Kudeříkové ve Strážnici služby speciálního pedagoga. Činností školního speciálního pedagoga je především samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Školní speciální pedagog se orientuje se zejména na podporu a pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a také žáků s mimořádným nadáním. Kabinet speciálního pedagoga se nachází ve 2. patře budovy II. stupně v rámci školního poradenského pracoviště, které tvoří take výchovný poradce a školní metodik prevence. Konzultační hodiny pro rodiče jsou v úterý od 13:50 do 15:50 hodin, vždy nejlépe po předchozí domluvě, a to na telefonu 773 524 630 nebo na e-mailu: eva.sefcikova@zsmkstr.cz.
Mgr. Eva Šefčíková, školní speciální pedagog


« zpět