Stalo se březen/duben 2018

16.04.2018 • 

Z pohádky do pohádky pro předškoláky                                                          Lucie Vratislavská

V úterý 20. března jsme u nás škole přivítali naše budoucí prvňáčky. Paní učitelky z I. stupně pro ně odpoledne připravily sportovně zábavný program Z pohádky do pohádky. Předškoláci sportovali, hráli si, řešili zábavné úkoly, vyráběli perníkovou chaloupku. Programem je provázely pohádkové postavičky, za které se s radostí přestrojili žáci z 5. tříd. Nakonec za splněné úkoly dostaly děti dobrou zdravou svačinku. Úsměvy na tvářích a spokojenost dětí i jejich rodičů nám všem byla velkou odměnou.

 

Ústřední kolo soutěže Bible a my proběhlo ve Strážnici                                Monika Stoláriková

V pátek 23. března byl ústředním kolem završen 25. ročník soutěže Bible a my. Závěrečné utkání těch nejlepších soutěžících proběhlo v prostorách strážnického Kulturního domu. Do ústředního kola se letos probojovalo 144 soutěžících z 80 škol. Nejprve všechny přivítal Petr Tomeček, ředitel naší školy, která je 10 let vyhlašovatelem této celostátní soutěže. Na úvod krátce promluvili: za město Strážnici ředitelka kulturního domu a radní pro kulturu Olga Floriánová, za zdejší římskokatolickou farnost a piaristickou komunitu administrátor a rektor P. Lukasz Karpiński a za Českou biblickou společnost její předseda Karel Fridrich. Všichni tři současně zastupovali hlavní sponzory letošního celostátního kola. V první části, která probíhala v přísálí kulturního domu, se soutěžící snažili co nejlépe vyřešit písemný test a probojovat se tak do finálové šestice. Veřejné finále se odehrávalo v hlavním sále na pódiu. Před publikem se postupně vystřídaly šestice finalistů ve čtyřech věkových kategoriích, a podle úrovně jejich odpovědí na otázky položené moderátorem bylo potvrzeno porotou (v jejím čele stál docent Petr Mareček z CMTF UP v Olomouci), konečné pořadí. Vítězství za 1. kategorii si tak odnesla Eliška Kutálková ze ZŠ Vlkoš, za 2. kategorii Anna Kutálková z CZŠ Kroměříž, za 3. kategorii Tomáš Kříž ze ZŠ Blížkovice a za 4. kategorii Eliška Skácelová z AG Kroměříž. Velké poděkování za zdařilý polokulatý ročník soutěže patří všem organizátorům, pozvaným hostům, sponzorům, SŠ Strážnice a Školní jídelně Strážnice za poskytnutý nocleh a obědy pro zájemce z řad účastníků a v neposlední řadě také ochotným maminkám a babičkám z místní farnosti, které připravily sladké pohoštění pro všechny účastníky soutěže.

 

Velikonoční dílna ve školní družině                                                                        Hana Hatalová

Ve čtvrtek 29. března jsme uspořádali v naší družince velikonoční dílničky. Zúčastnilo se 29 dětí, které si za pomoci vychovatelek vyrobily několik velikonočních dekorací. Nálada byla velmi příjemná, pracovalo se s chutí a výsledkem byla radost dětí a krásné výrobky, které teď zdobí nejednu domácnost.

 

Tradice trochu netradičně                                                                                     Jarmila Černá

Letos se opět ve čtvrtek konala velikonoční dílna ve školním klubu, 16 dětí si vyrábělo přáníčka, zápichy a papírové košíky s tulipány, ale hlavně – a to u nás netradičně – si zkusily uplést pomlázku a vyřezat píšťalku. Podle pískotu, který se nesl budovou školy, byly děti nadšené a spokojené. Poděkování patří vychovatelům a pánům Loveckému a Vavřiníkovi, kteří se dětem trpělivě věnovali.

 

Dny zdraví proběhly na začátku dubna                                                               Zdeňka Dudová

V rámci dnů zdraví absolvovala naše škola vzdělávací program Nadačního fondu Albert zaměřený na zdravou výživu. Žáci se seznámili s 5 zásadami zdravého stravování – správným složením jídelníčku, pitným režimem, ovocem a zeleninou, zásadami hygieny, bezpečnosti potravin a přípravou zdravé svačinky. Žáci prvního stupně měli na každé téma připraven soutěžní úkol, který plnili ve skupinkách. Žáci druhého stupně si přípravu svačinky vyzkoušeli  ve školní kuchyňce. Dozvěděli se užitečné informace  o kombinaci zdravých potravin a chutí, dozvěděli se jednoduché triky ze studené kuchyně i zásady správného stolování. Všechny suroviny a pomůcky zajistila lektorka Zdravé 5.

 

Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2018/2019                                             Petr Tomeček

Ve dnech 13. a 20. dubna 2018 proběhl letošní zápis do budoucího prvního ročníku naší školy. V tyto dny do školy zavítalo celkem 43 dětí se svými zákonnými zástupci. Zápis byl připraven v „pohádkovém stylu.“ Akce probíhala v aule, gymnastickém sálku a čtyřech kmenových třídách I. stupně. Příprava na úspěšný vstup do školních lavic bude pokračovat květnovým „Předškolním setkáváním,“ které se poprvé uskuteční ve středu 9. května od 15.30 hodin.


« zpět