Stalo se - listopad 2021

13.12.2021 • 

Pohádkový podzim ozdobil naši školu Klára Kamenská


Každý rok pořádáme na prvním stupni podzimní výtvarno-pracovní soutěž. Ani letošní rok nebyl výjimkou a tradiční akci jsme nazvali „pohádkový podzim…“. Úkolem dětí bylo vytvořit jakýkoliv výrobek z přírodních materiálů a přinést na výstavu do školy. Do výroby se zapojili nejen sourozenci a kamarádi, ale také rodiče či prarodiče. Mám velkou radost, že chodby prvního stupně zaplnily zase originální domečky, zvířátka, panáčci, rozhledny, závěsy, zápichy či obrázky z přírodních materiálů. Přes 60 dětí ukázalo, že je tvoření baví, že jsou kreativní a nápadití, mají vztah k přírodě a umí vykouzlit z přírodnin něco pohádkového… Závěrem bych chtěla poděkovat rodičům, že každoroční výzvu k vyrábění přijali a pomohli dětem s jejich výrobky.

 

Halloweenský den na prvním stupni


Na 1. stupni si žáci konec října a začátek listopadu ozvláštnili tematickými dny. Jako první byl na řadě Halloween. Atmosféru doplnily kostýmy dětí a výzdoba tříd.

Druhákům se nejvíce líbila strašidelná stezka. Plněním úkolů získávali písmenka do tajné zprávy. V dalších dnech si zase připomněli českou tradici slavení Dušiček.

Také ve 3. B proběhl Halloween. Dozvěděli se, co je Halloween vůbec za den a co je s tímto dnem spojeno. Nejen že měli vyzdobenou třídu, ale také děti přišly v krásných kostýmech. Celý den si náramně užili.

Páťáci pracovali ve dvojicích také na halloweenských matematických úkolech. Hledali po chodbě duchy, kteří v sobě ukrývali správné odpovědi. Počítali věk strašidel, zapalovali matematické svíčky, vymotávali příklady pavoukům ze sítí či chytali netopýří příklady.

Tematická výuka byla jistě zpestřením a děti si užily učení tak trochu jinak než obvykle.

 

Slavnost slabikáře 

V pondělí 15.11. proběhla u prvňáčků velká slavnost. Krteček si se svými kamarády a stonožkou Agátou pro děti připravil spoustu úkolů, při kterých si ověřil, zda už umí děti z prvních písmen skládat slabiky, slova i malé věty. Děti společně zvládly nejen všechny disciplíny, ale podařilo se jim dokonce najít i poklad. Každý prvňáček měl obrovskou radost, když objevil svůj první S L A B I K Á Ř!

 

 

Okénko do školní družiny Hana Hatalová

 

Hrajeme si na pošťáky

9. října má na celém světě svůj sváteční den POŠTA. Ve 2. oddělení jsme si společně s dětmi povídali o pošťáckém povolání. Besedovali jsme o tom, jak to vlastně uvnitř pošty vypadá. Popsali jsme si konkrétní přepážky a vysvětlili, jaké služby nám mohou poskytnout. Zabavili jsme se pošťáckým pexesem, vykreslováním pošťáckých omalovánek, navrhli jsme si vlastní

pohlednice, napsali dopis mamince nebo tatínkovi a vytvořili si pošťáckou čepici. Na závěr jsme si prohlédli album známek, za jehož půjčení děkujeme rodičům našeho druháčka.

 

Halloweenské odpoledne

I letos se ve všech odděleních školní družiny kreslilo, malovalo, tvořilo…dýně, strašidla, netopýři a strašidelné obrázky nám zdobily chodby naší družinky. V pátek 22. října se děti z 1. a 2. oddělení proměnily v malé čarodějnice, duchy, pavouky, strašidýlka a v jiné bytosti, které patří k halloweenské párty. Prvňáčci strávili odpoledne ve svém oddělení, tam si hráli, tvořili a soutěžili. Druháci si užili halloweenské odpoledne v tělocvičně, kde mohli provětrat své krásné kostýmy a zasoutěžit si v různých disciplínách. Krásné odpoledne jsme zakončili pojídáním různých pochoutek, za jejichž přípravu děkujeme našim rodičům.

 

Podzimní dílničky

27. a 29. října proběhly již tradičně podzimní dílničky, kterých se zúčastnily děti školní družiny. S pomocí vychovatelek si všichni vytvořili krásné podzimní dekorace.


« zpět