Stalo se listopad/prosinec 2016

01.12.2016 • 

Okresní kolo soutěže Bible a my                                                                 Monika Stoláriková

Na konci listopadu naše škola opět hostila účastníky okresního kola historické soutěže Bible a my. Soutěž má již dlouholetou tradici a zapojuje se do ní v okrese stále vysoký počet soutěžících. Letošního 24. ročníku se zúčastnilo v okrese Hodonín ve školních kolech 693 soutěžících z 26 škol, z nichž 62 postoupilo do okresního kola ve čtyřech různých věkových kategoriích. Vybraná témata pro své kategorie věděli soutěžící předem a většina se na něj poctivě připravila. Do okresního kola z naší školy postoupili tři žáci, vždy vítězové školního kola ve své kategorii. V I. kategorii to byl Jan Cáb, II. kategorii zastupovala Barbora Lipová a III. kategorii reprezentovala Adéla Jančíková.

Největšího úspěchu dosáhli Jan Cáb a Barbora Lipová, kterým se díky vysokému bodovému ohodnocení z písemného testu podařilo dostat mezi finálovou šestici soutěžících. Finálové kolo již proběhlo veřejně a zástupci naší školy v něm obsadili pěkné čtvrté a páté místo. Do ústředního kola, které proběhne 24. 3. 2017 v Kroměříži, však postoupili jen dva nejlepší soutěžící z každé kategorie.

 

Škola pro demokracii                                                                                                    Zdeňka Dřínková

Školní parlament naší školy se řídí pravidly tzv. statutem žákovského parlamentu. Cílem našeho školního žákovského parlamentu je vytvořit specifický komunikační kanál mezi dětmi a dospělými. Do školního parlamentu jsou nominováni vždy dva zástupci od čtvrtých až devátých tříd na jeden rok. Zástupci školního parlamentu mohou předkládat podněty, dotazy, návrhy a zapojovat se do různých akcí školy a pomáhat, kde je třeba. Zasedání probíhá jednou měsíčně pod vedením předsedy, který je zvolen z řad žáků, a za přítomnosti učitele pověřeného vedením školy. Současnou předsedkyní je Barbora Uhmanová (9. A). Jednání se nepravidelně účastní i zástupci vedení školy nebo další hosté a z průběhu jednání žáci vytváří zápis. Na webových stránkách školy má parlament svou rubriku a ve škole vlastní informační nástěnku. V naší škole existuje tento volený samosprávný orgán žáků již od roku 2004.

V letošním roce jsme si dali cíl dále posunout práci s parlamentem, proto se škola zaregistrovala do sítě škol „Škola pro demokracii,“ které realizuje CEDU - Centrum pro demokratické učení, o.p.s. V této síti jsou školy, které pracují s žákovským parlamentem a vzájemně se inspirují v tom, jak rozvíjet spoluúčast žáků na dění školy. Školní parlament je podle mého názoru příležitostí ukázat dětem, jak přijímat zodpovědnost a jak se učit stát aktivními občany se všemi právy i povinnostmi.

 

Den otevřených dveří                                                                                                          Jiří Machálek

Ve středu 14. prosince se na naší škole uskutečnil Den otevřených dveří spojený se Dnem školy a Dnem historie. Škola byla po většinu dne otevřena rodičům a zájemcům z řad širší veřejnosti, které po škole provázeli průvodci z řad nejstarších žáků. V prosinci uplynulo 108 let od okamžiku, kdy do zdejších školních lavic zasedli první žáci. Výstavou starých fotografií, kronik a dokumentů v aule školy jsme si oživili toto výročí a historii naší školy. 700. výročí od narození Karla IV. připomněla výstava žákovských prací na téma „Karel IV. a jeho doba.“ Běhen dopoledne žáci zhlédli v tělocvičně školy vzdělávací i interaktivní vystoupení skupiny historického šermu Pernštejni na téma Gotika – život rytířů za vlády Lucemburků a zblízka si prohlédli výzbroj a výstroj tehdejšího rytíře.

  

Navštívila nás vzácná návštěva                                                                              Petr Tomeček

Po 33 letech navštívila nečekaně naši školu akademická sochařka Otilie Demelové - Šuterová (*1940). S naší školou spojila profesně svou dráhu v roce 1983, kdy zde umístila na schodišti vedoucím ze školní jídelny do 1. patra budovy II. stupně svůj keramický reliéf Čas dětství. Během současné návštěvy vyjádřila radost, že své dílo nalezla i po letech na svém místě a v dobrém stavu. Při kompozici, jak říká, vycházela z představy, aby když děti po letech školu opustí, nezapomněli na svůj kraj a své město, kde v dětství vyrostli. Při krátkém setkání s redaktory našeho školního časopisu zavzpomínala i na své dětství a školní léta. Milou atmosférou bylo provázeno krátké střetnutí mezi umělkyní a emeritním školníkem panem Železníkem, který jí v roce 1983 pomáhal reliéf vytvořený z poštorenské keramiky osadit. S pracemi paní Demelové - Šuterové se mohou zájemci o umění setkat nejen ve veřejných budovách a prostranstvích, ale také v různých kostelích a kaplích, především na Zlínsku a Uherskohradišťsku.


« zpět