Stalo se říjen 2016

31.10.2016 • 

Recyklace hrou

V pondělí 24. října naši školu navštívily dvě lektorky ze společnosti Recyklohraní. Hravou formou vysvětlily žákům 1. až 7. tříd proč je důležité recyklovat a děti si zopakovaly základní rozdělení sběrných nádob. Pak všichni společně rozebírali počítač, model baterie a pračky. Zjistili, z čeho se skládají, a proč je důležité, aby tyto spotřebiče byly odevzdávány ve sběrném dvoře, nebo v případě baterií do nádob k tomu určených. Program uskutečnění v rámci letošního plánu ekologické výchovy se setkal s velkým nadšení ze strany dětí, které určitě nové poznatky přenesly i do svých domovů.

Martina Vavříková

 

Všichni za stůl 2

Naše škola je v tomto školním roce zapojena do celorepublikového projektu VŠICHNI ZA STŮL 2, jehož patronem je Česká asociace stolního tenisu. Jde o projekt zaměřený na podporu sportování našich dětí a zvýšení členské základny oddílů stolního tenisu. Proto i na naší škole od konce září vznikl kroužek stolního tenisu. Do tohoto kroužku je přihlášeno 20 dětí hlavně z 2. a 3. tříd. Děti se schází jedenkrát týdně ve školní tělocvičně, vede je zkušený klubový trenér a organizaci zajišťuje zástupce školy – určený pedagog. V rámci projektu naše škola získala kromě trenéra také pálky, míčky a jeden stůl na stolní tenis.

Iva Pavlíková

 

Žáci sportovali a reprezentovali naši školu v nohejbalu a florbalu

Nohejbalový okrskový turnaj trojic proběhl v Dubňanech. V nabité konkurenci se neztratili ani žáci ze ZŠ M. Kudeříkové Strážnice, kteří obsadili konečné 3. místo. Nutno podotknout, že zápasy byly hodně vyrovnané a mnohdy chybělo žákům naší školy pověstné štěstíčko. I přes spoustu technických nedostatků musím naše reprezentanty pochválit za přístup a bojovnost, byli to: Adam Bažant, Darek Výmola, František Sukup a Ondřej Příkaský.

Okrsové kolo ve florbale starších žáků se uskutečnilo v Dolních Bojanovicích. Ve velmi silně obsazeném turnaji se nám podařilo vybojovat stříbrnou příčku (2. místo), když jsme nejprve přehráli Prušánky (6:1), poté ZŠ Školní Strážnice (5:1), ZŠ Vančurovu Hodonín (v jejichž dresu nastoupilo hned několik hráčů hrající florbalovou soutěž, přesto jsme je dokázali porazit - 5:1). V posledním zápase jsme podlehli domácímu týmu z Dolních Bojanovic, který zaslouženě postoupil do další fáze florbalové soutěže.

Ondřej Spazier

 

SOUTĚŽE „TOP TŘÍDA I. stupně“ a „TOP TŘÍDA II. stupně“ vyhlášeny

Začátkem letošního školního roku byly v naší škole vyhlášeny dvě celoroční soutěže odděleně pro třídy prvního a druhého stupně. Podstatou těchto soutěží je získat co nejlepší umístění třídy v rámci různých pozitivních aktivit během školního roku, např. ve sběru papíru, hliníku, baterií a železa nebo na II. stupni také za kvalitu úklidu, chování žáků nebo výzdobu. V rámci této soutěže proběhl začátkem listopadu sběr papíru, kde žáci nasbírali více než 6 tun papíru.  Mezi jednotlivci ve sběru vynikly: Barbora Maňáková (5. A) a Zuzana Šťastná (8. A).  V rámci tříd, kde se pořadí stanovilo podle množství odevzdaného papíru připadajícího na jednoho žáka třídy, byly nejúspěšnější třídy na I. stupni: 3. A, 5. A a I. třída, a na II. stupni třídy: 7. A, 6. B, a 8. A. Do akce se zapojila asi třetina všech žáků školy, někteří z žáků pomáhali také při třídění, vážení a evidenci nasbíraného papíru. Za získané finanční prostředky budou nejlepší třídy vyhodnocené na konci školního roku odměněny mimoškolním programovým pobytem.

Petr Tomeček


« zpět