Stalo se v dubnu a květnu

01.05.2024 • 

Kudeříčka žije divadlem Monika Stoláriková

V měsíci dubnu a začátkem května jsme společně s češtináři naplánovali pro žáky druhého stupně návštěvu divadelních představení Kytice a Tři mušketýři v podání herců zlínského divadla. Vzhledem k tomu, že divadlo mezi teenagery zrovna „nefrčí“, měli jsme obavy, zda bude o představení zájem. Nakonec jsme byli mile překvapeni velkým zájmem dětí a také příznivými ohlasy z jejich strany.

Obě představení byla pojata v moderním duchu, ale zároveň se obsahově držela klasických předloh. Odvezli jsme si krásné zážitky, takže v příštím roce zase na viděnou.

 

 

Preventivní besedy na naší škole Dagmar Mlýnková

Na začátku března proběhly na naší škole preventivní besedy v různých ročnících. Do školy přijely lektorky z brněnské organizace Podané ruce, která se dlouhodobě zabývá pomocí závislým lidem a zároveň prevencí závislostí. Druháci se zabývali tématem „Mobilní telefon“, třeťáci se bavili o závislostech na alkoholu a tabáku, sedmáci a deváťáci rozebírali rizika užívání jakýchkoliv návykových látek včetně těch nelegálních. Přestože se žáci dozvěděli nějaké nové informace, byly besedy zaměřeny spíše na to, aby si děti uvědomovaly rizika a uspořádaly svoje hodnoty.

 

Naše sportovní aktivity Mgr. Radka Žůrková

V dubnu se starší žáci zúčastnili malé kopané v Rohatci odkud si přivezli třetí místo. Poté jsme se soustředili na atletiku, jelikož nás čekaly dvě atletické soutěže "Poháru rozhlasu". Nejprve starší žáci, kteří v soutěži družstev porazili 5 škol a z celkových 13 skončili na 8 místě, zároveň si trhli i osobní rekordy. V běhu na 1500 m obsadil Martin Možnar druhé místo a ve vrhu koulí byl nejlepším na okrese náš František Chybík. Co se týká mladších žáků, tak významné třetí místo v hodu kriketovým míčkem obsadil žák teprve šestého ročníku Tomáš Křen. Všechny chválíme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy. 

 

Akce žákovského parlamentu Mgr. Radka Žůrková

V měsíci dubnu si žáci žákovského parlamentu připravili dvě krásné akce. První akcí bylo "KINO VE ŠKOLE" s popcornem a promítáním filmu v odpoledních hodinách a druhou akcí "Týden wellbeingových aktivit". V tomto týdnu jsme se obzvláště soustředili na pohodu ve škole, každý den jsme přišli v jiné barvě, kreslily se mandaly, vyšlo se na procházku a také se třeba tančil v rámci některých hodin "just dance". 

 

Den Země Simona Hořáková

Den Země naši žáci oslavili a strávili nejrůznějšími aktivitami – poznávali živočichy a rostliny, práci včelaře, hospodaření s odpadem pomocí programu Tonda Obal nebo se stali lesníky. Na exkurzích se seznámili s fungováním ČOV, zpracováním bylin v Lerosu a Sonnentoru. Navštívili ekologickou vesnici Hostětín, JE Dukovany a vodní dílo Dalešice. 

 

Pozvánka na setkání s budoucími šesťáky a jejich rodiči Petr Tomeček

Na druhé červnové úterní odpoledne zveme do školy všechny budoucí šesťáky s jejich rodiči na tradiční informační schůzku před zahájením školního roku 2024/2025. Setkání proběhne 11. června 2024 od 16 hod ve školní jídelně (přízemí budovy II. stupně). Všichni jsou srdečně zváni.

 

Okénko do školní družiny: Slet čarodějnic a Den Země Hana Hatalová

V pátek 26. dubna 2024 se to ve školní družině hemžilo malými čaroději a čarodějnicemi. Konal se totiž Slet čarodějnic. Součástí Sletu bylo zábavné odpoledne, které se neslo v duchu tance, soutěží a dobré zábavy.

Dne 22. dubna jsme společně oslavili Den Země. Povídali jsme si o tom, co naší Zemi nejvíce škodí a jakými činnostmi jí naopak můžeme pomoci. Vyprávěli jsme si o odpadech, jejich třídění a recyklaci, o ochraně vodních toků, lesů či ohrožených zvířat. Děti ve skupinkách plnily hravé úkoly.


« zpět