Stalo se - září 2017

11.09.2017 • 

Obědy dětem III
Naše škola je třetím rokem zapojena do projektu Potravinové a materiální pomoci dětem postiženým chudobou na školách v Jihomoravském kraji III podpořeného finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci (OP PMP) spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a ze státního rozpočtu. Zapojením do projektu a podpisem smlouvy s Jihomoravským krajem získala naše škola jako partner s finančním příspěvkem nárok na prostředky ve výši 87 139,50 Kč, ze kterých mohou hrazeny obědy po celý rok až 18 dětem z naší školy, které se nacházejí v hmotné nouzi na základě posouzení z úřadu práce. V letošním školním roce bylo prozatím v září vybráno a podpořeno 6 dětí, které se od začátku září mohou bezplatně stravovat ve školní jídelně.
Mgr. Zdeňka Dudová, zástupce ředitele

Přednáška o bitvě u Zborova
Ve čtvrtek 14. září po skončení pietního aktu u sochy T. G. Masaryka k uctění památky k 80. výročí jeho úmrtí se ve škole ve večerních hodinách uskutečnila zajímavá historická přednáška o nejznámější bitvě legionářů na ruské frontě, kterou přednesl Bc. Lukáše Lexa. Součástí přednášky byly kromě dobových dokumentů, fotografií a filmů také praktické ukázky výstroje a výzbroje československého legionáře z doby první světové války.
Mgr. Petr Tomeček, ředitel školy

 
Školní speciální pedagog zahajuje činnost
V rámci systémového projektu Pronikáme do inkluze, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/16_022/0006140, financovaného s Evropských sociálních fondů a státního rozpočtu České republiky nabízí od 1. září Základní škola M. Kudeříkové ve Strážnici služby speciálního pedagoga. Činností školního speciálního pedagoga je především samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Školní speciální pedagog se orientuje se zejména na podporu a pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a také žáků s mimořádným nadáním. Kabinet speciálního pedagoga se nachází ve 2. patře budovy II. stupně v rámci školního poradenského pracoviště, které tvoří take výchovný poradce a školní metodik prevence. Konzultační hodiny pro rodiče jsou v úterý od 13:50 do 15:50 hodin, vždy nejlépe po předchozí domluvě, a to na telefonu 773 524 630 nebo na e-mailu: eva.sefcikova@zsmkstr.cz.
Mgr. Eva Šefčíková, školní speciální pedagog

Přivítali jsme nové prvňáčky
V pondělí 4. září si 29 dětí přijatých do první třídy poprvé nasadilo aktovky a vydalo se za doprovodu svých nejbližších do naší školy. Slavnostní zahájení školní docházky proběhlo za účasti paní starostky Mgr. Renaty Smutné, která všechny přítomné krátce oslovila a poté děti pasovala na žáky školy. Atmosféru prvního školního dne zpříjemnilo kulturní vystoupení žákyň naší školy a hudební vystoupení členů skupiny Fčeličky. Po skončení pasování děti zasedly do lavic ve své třídě, kde jim poprvé zazvonil zvoneček a zahájil tak jejich školní docházku. Všem školáčkům přejeme úspěšné vykročení do prvního školního roku, hodně kamarádů a spoustu příjemných zážitků.
Mgr. Hana Hlaváčová, Mg, Bohuslava Svobodová, učitelky        


« zpět