Třeťáci navštívili seniory

04.10.2017 • 

Třeťáci navštívili seniory

Milé vystoupení připravily děti z 3. tříd pro naše seniory u příležitosti jejich svátku. Již tradičně třeťáci zavítali 4. října na Den otevřených dveří do Domova seniorů ve Strážnici, aby jim zazpívali, přednesli básničky, zahráli na hudební nástroje a především je potěšili svojí návštěvou. Mnozí obyvatelé Domova si s dětmi zazpívali s úsměvem i s upřímným dojetím. V závěru programu popřály děti hodně zdraví a rozdaly všem malé dárečky, které vyrobili žáci ve školní družině. 

Mgr. Lucie Vratislavská, třídní učitelka 3. B


« zpět