Zahájení školního roku 2019/2020

02.09.2019 • 

Zahájení školního roku se vydařilo                                                                 Mgr. Jiří Machálek

V pondělí 2. září 2019 jsme v naší škole přivítali 35 nových prvňáčků. Slavnostního zahájení školního roku se zúčastnila starostka města Strážnice Renata Smutná, která přivítala přítomné děti, jejich rodiče a pedagogy; poté děti slavnostně uvedla mezi žáky školy – společně s ředitelem školy Petrem Tomečkem a s jejich novými třídními učitelkami Věrou Bucifalovou a Hanou Vajčnerovou.  Tuto příjemnou chvíli pro nové prvňáčky zpestřilo pěvecké a hudební vystoupení žákyň naší školy pod vedením pana učitele Zdeňka Musila. Po skončení slavnosti „pasování prvňáčků“ se malí školáci spolu se svými učitelkami odebrali do slavnostně vyzdobených tříd a vyzkoušeli si, jaké je to poprvé usednout do školních lavic. Všem prvňáčkům přejeme úspěšné vykročení do jejich prvního školního roku a hodně dobrých a příjemných dnů strávených v naší základní škole.


« zpět