Organizace školního roku 2016/2017

 

Slavnostní zahájení šk. roku       1. září 2016
Pracovní dny, fotografování tříd 2. a 5. září 2016
Informační třídní schůzky 1. stupeň 13. září 2016
Informační třídní schůzky 2. stupeň 20. září 2016
Adaptační pobyt na Mlýnkách pro žáky 6. tříd 21. - 23. září 2016
Evropský den jazyků 30. září 2016
Návštěva veletrhu vzdělávání SŠ v Hodoníně pro žáky 9. tříd 5. října 2016
Podzimní prázdniny, ŠK a ŠK v provozu 26. - 27. října 2016
Hodnotící pedagogická rada za 1. čtvrtletí    8. listopadu 2016
Konzultační třídní schůzky 1. stupně 15. listopadu 2016
Ředitelské volno pro žáky školy 18. listopadu 2016
Konzultační třídní schůzky 2. stupně 22. listopadu 2016
Předání přihlášek na SŠ s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2016
OK soutěže Bible a my na ZŠMK 30. listopadu 2016
Mikuláš ve škole 5. prosince 2016
Setkání žáků 8. a 9. tříd se zástupci středních škol 14. prosince 2016
Den školy (108. výročí založení), Den otevřených dveří 14. prosince 2016
Vánoční besídky ve třídách 22. prosince 2016
Vánoční prázdniny 23. 12. 2016 - 2. 1. 2017
Nástup do školy po Vánočních prázdninách 3. ledna 2017
Hodnotící pedagogická rada za 1. pololetí 24. ledna 2017
Lyžařský výcvikový kurz (LVK) žáku 7. tříd 22. - 28. ledna 2017
Vydání výpisu známek za 1. pololetí 31. ledna 2017
Pololetní prázdniny 3. února 2017
Den matematiky a matematické gramotnosti 15. února 2017
Předání přihlášek na SŠ bez talentové zkoušky do 1. března 2017
Den čtenářů a čtenářské gramotnosti 10. března 2017
Jarní prázdniny 13. - 19. března 2017
Ústřední kolo soutěže Bible a my v Kroměříži 24. března 2017
Den naruby 30. března 2017
Plavání žáků 2. a 3. tříd (8.00 - 11.00, bazén Ratiškovice) 6. 4 - 15. 6. 2017
Den otevřených dveří a den zdraví 7. dubna 2017
Hodnotící pedagogická rada za 3. čtvrtletí 11. dubna 2017
Přijímací zkoušky na SŠ (1. kolo) dle typu SŠ 12. až 30. dubna 2017
Zápis předškoláků do 1. třídy pro školní rok 2017/2018 13. dubna 2017
Velikonoční prázdniny 13. a 14. dubna 2017
Konzultační třídní schůzky na 2. stupni 18. dubna 2017
Orientační dny pro žáky 8. tříd ve Fryštáku 19. - 21. dubna 2017
Konzultační třídní schůzky na 1. stupni 25. dubna 2017
Den Země 28. dubna 2017
Návštěva Úřadu práce Hodonín v rámci Volby povolání (8. AB) duben 2017
Předškolní setkávání s budoucími prvňáčky 9. až 23. května 2017
Škola plná talentů - pro rodiče a děti v tělocvičně školy 19. května 2017
Mezinárodní den dětí, školní výlety, exkurze 1. a 2. června 2017
Setkání s budoucími prvňáčky 6. června 2017
Setkání s budoucímí šesťáky 13. června 2017
Vícedenní pobyt 9. tříd červen 2017
Hodonotící pedagogická rada za 2. pololetí 26. června 2017
Olympiáda dětí a  mládeže - sportovní dny pro 1. a 2. stupeň 27. a 28. června 2017
Poslední zvonění devátých tříd na KD Strážničan 29. června 2017
Vydání vysvědčení a ukončení školního roku 2016/2017 30. června 2017
Hlavní prázdniny 1. 7. až 1. 9. 2017
   
Případné změny termínů nejsou vyloučeny.  
   
   

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ
© 2013-2018 ZŠ Marie Kudeříkové STRÁŽNICE
Všechna práva vyhrazena