Aktuální informace k 5. 5. 2020

05.05.2020 • 

Aktuální informace pro rodiče žáků k 5. 5. 2020

 

Dobrý den, vážení rodiče.

Dovolte mi, abych vás opět informoval o aktuálních informacích týkajících se vzdělávání na naší základní školy:

 

1. Již 9. týdnem pokračuje distanční výuka (výuka na dálku) při které jsou žákům zasílány úkoly a příprava  a také probíhá ve stále větším měřítku synchronní online výuka.

2. Ministerstvo školství vydalo vyhlášku hodnocení žáků za II. pololetí školního roku, která je vyvěšena na webových stránkách školy. Podle této vyhlášky budeme při hodnocení žáků na konci školního roku postupovat.

3. V současné době připravujeme školu na vzdělávací aktivity pro žáky 9. tříd v termínu od 11. 5. 2020 a návrat žáků I. stupně na dobrovolnou výuku od 25. 5. 2020. S podrobnou informací a žádostí o vyjádření zájmu se obrátíme přímo na rodiče těchto žáků 9. tříd a rodiče žáků navštěvující I. stupeň školy prostřednictvím e-mailu a školního informačního systému www.iskola.cz.

4. Ministerstvo školství vydalo podrobný manuál k tomuto návratu a čestné prohlášení, která rovněž najdete ke stažení na webových stránkách naší školy www.zsmkstr.cz v sekci Pro rodiče/Aktuality květen 2020.    

 

S pozdravem a přáním všeho dobrého

a hlavně pevného zdraví

 

Mgr. Petr Tomeček

ředitel školy


« zpět