Sběr papíru

První letošní sběr papíru proběhne v úterý 1. 11. 2016 na školním dvoře. Přivezený papír prosím označte jménem, třídou + případně zvažte. Do soutěže se započítává i papír, který dovezou jiné subjekty ve prospěch školy na sběrný dvůr v Hodoníně. Získané finanční prostředky bychom chtěli použít na dovybavení tříd dataprojektory.

 

V letních měsících došlo v Jihomoravském kraji k epidemickému výskytu žloutenky typu A, z toho důvodu ředitel školy upozorňuje zaměstnance školy, žáky a jejich zákonné zástupce na nutnost dodržování základních zásad prevence přenosu této infekční choroby:  odkaz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ
© 2013-2016 ZŠ Marie Kudeříkové STRÁŽNICE
Všechna práva vyhrazena