Setkání s budoucími šesťáky

V úterý 13. 6. 2017 proběhne od 16 hodin v aule školy (1. patro budovy I. stupně) setkání s budoucími šesťáky a jejich rodiči. Cílem setkání bude informovat rodiče a žáky o způsobu výuky na II. stupni školy, předat seznam pomůcek a potřeb nutných pro II. stupeň školy a seznámit všechny s budoucími třídními učiteli, složením budoucích šestých tříd a školním vzdělávacím programem školy určeným pro vyšší stupeň školy.

 

 

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku 2017/2018.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ
© 2013-2017 ZŠ Marie Kudeříkové STRÁŽNICE
Všechna práva vyhrazena