Budeme modernizovat odborné učebny

01.06.2018 • 

Budeme modernizovat odborné učebny                                                                 Petr Tomeček

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) byla v únoru 2017 podána žádost o poskytnutí finančního příspěvku na projekt Rekonstrukce a dovybavení odb. učeben (CZ.06.2.67/0.0/16_063/0003776). Po více než roce přišla k naší velké radosti kladná odpověď, žádost o dotaci byla schválena. Při této akci dojde ve škole k modernizaci jazykové a interaktivní učebny a také učebny fyziky a chemie a to, jak po stavební stránce, tak po stránce vnitřního vybavení. Celkové náklady budou činit 4,2 mil. Kč, akce musí být schválena a předfinancována městem Strážnicí, ale je na ni možné po splnění všech podmínek získat dotaci až 3,78 mil. Kč. S modernizací by se mělo začít už v průběhu prázdnin a měla by být ukončena do konce tohoto kalendářního roku.


« zpět