Informace k 19. 5. 2020

19.05.2020 • 

Informace pro rodiče žáků 1. stupně školy

Děkuji všem rodičům žáků z 1. stupně za vyjádření názoru na docházku dětí z 1. stupně do školy od 25.5.2020, případně také o školní stravování a odpolední pobyt ve škole.
Do pátku budeme informovat rodiče žáků, kteří projevili zájem o přítomnost dětí ve škole, o provozu školy způsobech předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků, hygienických opatřeních, organizaci vzdělávacích aktivit a o povinnostech dětí a rodičů v souvislosti s přítomností dětí ve škole.
Současně také budeme informovat o formách a frekvenci vzdělávání na dálku rodiče žáků 1.stupně, kteří o přítomnost dítěte ve škole neprojevili zájem.

Petr Tomeček, ředitel školy


« zpět