Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2022/2023.

01.04.2022 • 

Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2022/2023.


Zápis do 1. třídy proběhne 1. 4. 2022 v době od 14.00 do 17.00 hod. v budově 1. stupně ZŠ M. Kudeříkové.

Náhradní termín zápisu: 22. 4. 2022 od 14.00 do 15.00hod.

Registrace dětí bude probíhat elektronickou formou od 15. 3. 2022 do 31. 3. 2022. Informace a odkaz k registraci najdete na webu naší školy: www.zsmkstr.cz.

Kapacita 1. ročníku:
Pro školní rok 2022/2023 je stanovena kapacita 60 žáků (po překročení kapacity třídy, tj. 30 přijatých žáků – může být otevřena i druhá třída).

Kritéria přijetí:
a) žáci ze spádové oblasti školy,
b) žáci, jejichž sourozenec navštěvuje školu,
c) ostatní žáci.

Žáci, kteří splňují první a druhé kritérium, obdrží pozvánku a zápisový lístek s žádostí o přijetí poštou. V případě dotazů volejte na telefonní číslo 518 334 546.

Ve Strážnici 9. 3. 2022
Mgr. Petr Tomeček
ředitel školy


« zpět